Kaupunkiympäristön suunnittelu

Hei lännen alueen asukkaat ja toimijat!

Kiinnostaako sinua Niemenrannan alue? Haluaisitko osallistua luonnonmukaiseen kaupunkiympäristön suunnitteluun? Nyt siihen on hyvä mahdollisuus, lähde mukaan kokemuskävelylle! Viestiä saa jakaa alueella eteenpäin.

Projektipäällikkö Olli Vakkala Tampereen kaupungilta Ekokumppaneista etsii muutamia läntisen alueen asukkaita osallistujiksi kokemuskävelyille ”Asukasryhmään” ja ”Ikäihmisten ryhmään”. Molempiin ryhmiin tarvittaisiin 3-5 henkilöä. Kokemuskävelyllä haastatellaan osallistujia Niemenrannan yleisten alueiden ja viheralueiden suunnittelusta. Millaista virkistyskäyttöä ja mitä harrastusmahdollisuuksia alueelle voi suunnitella ympäristön kestävyys huomioiden ja luontoa kunnioittaen?

Kokemuskävelyt kestävät noin 2 tuntia, matka on hieman yli 3 km kävelyä kokoontumispisteeltä kierroksen päätökseen asti laskettuna. Matkaa on myös mahdollista lyhentää tarpeen mukaan räätälöidysti.

Päivämääriä ja aikoja kävelyille olisi tarjolla seuraavanlaisesti. Voit ilmoittautua Aijalle Aija.Karttunen@tampere.fi vastaamalla tähän viestiin, kerro myös, mikä aika sinulle sopisi.

• Maanantai 8.2.2021 klo 10-12
• Maanantai 8.2.2021 klo 13-15
• Tiistai 9.2.2021 klo 10-12
• Tiistai 9.2.2021 klo 13-15

Varapäivänä näiden lisäksi mahdollisesti myös keskiviikko 10.2.

Olli Vakkala
Projektipäällikkö
+358407285677
olli.vakkala@tampere.fi

Ekokumppanit Oy/EcoFellows Ltd.
Valssipadonraitti 3
33101 Tampere, Finland
www.ekokumppanit.fi

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunkiympäristön suunnittelu

Yleiskaavaehdotus

Hei lännen alueen asukkaat ja toimijat!

Tampereen kantakaupungin päivittyvä yleiskaavaehdotus on nähtävillä 15.2.2021 saakka. Siitä pidetään kaksi asukastilaisuutta poikkeustilanteesta johtuen etätilaisuutena. Kaksi saman sisältöistä tilaisuutta järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 12-14 ja klo 18-20.

Kaavaehdotuksen esittelyvideo ja lisätietoa tilaisuuden järjestelyistä löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Poikkeustilanteesta johtuen suositellaan suunnitelmiin tutustumista ensisijaisesti internetissä.

Alla olevassa tiedotteessa lisätietoa ja tiedotteen lopussa linkit kuulutukseen, aineistoihin ja yleisötilaisuuksien lisätietoihin.

Tästä pääset suoraan osallistumista koskevalle sivulle:

Osallistuminen Lisätietoja yleisötilaisuuksista

Tampereen kantakaupungin päivittyvä yleiskaavaehdotus nähtävillä Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa on päivitetty. Ehdotus vaiheyleiskaavaksi on nähtävillä 14.1.–15.2.2021 ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyön suunnittelualueeseen kuuluu Tampereen eteläinen osa, pohjoisessa rajana on Näsijärvi ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen alue rajautuu valtatie 9:ään. Ydinkeskustassa on voimassa erillinen strateginen yleiskaava. Vaiheyleiskaavassa on päivitetty voimassa olevaa Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa 2040. Kaavaehdotusta muutettiin yhdyskuntalautakunnan 22.12.2020 tekemän päätöksen mukaan siltä osin, että nykyisen yleiskaavan joukkoliikenteen laatukäytävät pidetään entisellään. Luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseen on muun muassa lisätty lähijunaseisakkeiden mahdollisia paikkoja. Lähijunaliikenteeseen varaudutaan siten, että uusina asemien varauksina ovat Kalkku, Kalkunvuori, Tesoma, Mediapolis, Hiedanranta (aiemmin Sellu), Santalahti, Amuri, Ranta-Tampella, Rantaperkiö, Lakalaiva, Vuohenoja, Messukylä, Hankkio ja Vehmainen. Yleiskaavan keskeinen liikennejärjestelmää koskeva tavoite on kestävän liikkumisen tukeminen. Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuksien kasvattamisen tavoitetta tukevat raitiotie seudullisine laajennuksineen, lähijunaliikenteen pysäkit, joukkoliikenteen vaihtoterminaalit ja -pysäkit, liityntäpysäköinnin paikat sekä pyöräliikenteen pääreitistö. Raitiotie ja sen seudulliset laajennukset ovat jo voimassa olevassa yleiskaavassa, mutta ehdotukseen on tehty tarkistukset valtuuston lokakuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Seudulliseen raitiotiehen varaudutaan Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suuntaan. Nähtävillä olon yhteydessä pyydetään lausuntoja muun muassa valtiolta, naapurikunnilta ja viranomaisilta sekä oleellisilta sidosryhmiltä. Kasvuun varaudutaan Yleiskaavan keskeinen tavoite on varautua kaupungin kasvuun. Tampereen asukasmäärä on kasvanut viime vuosina noin 3 000 henkilöllä vuodessa, mikä on myös kaupungin strategian mukaista. Yleiskaavassa varaudutaan myös muun muassa työpaikkojen määrän kasvuun. Kasvun vyöhyke on nyt nimeltään Kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vyöhyke, johon on tavoitteena sijoittaa 80 prosenttia uudesta asuinkerrosalasta. Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kunnat kaavoittavat asumisen uudistuotannon pääosin jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Keskustatoimintojen alueita laajennetaan TAMK:n alueelle, Hervannan valtaväylän itäpuolelle sekä Hatanpäälle, mikä mahdollistaa ydinkeskustan laajentumisen etelän suuntaan. Ydinkeskustan lisäksi kaupungin aluekeskuksiin on osoitettu korkeaan rakentamiseen soveltuvia vyöhykkeitä. Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Päästötavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin täytyy kasvaa siten, että samaan aikaan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa päästöihin suuntaamalla kasvua kaupunkirakenteen edullisille vyöhykkeille. Neljä digitaalista karttaa Kantakaupungin vaiheyleiskaavan kartat ja aineisto ovat nähtävillä internetissä digitaalisina. Voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti vaihekaavassa tehtävät tarkistukset esitetään neljällä kartalla. Kartalla 1 esitetään kantakaupungin maankäyttö ja liikennejärjestelmä kehittämiskohteineen sekä kaupunkistrategiasta johdettu kasvun ja elinvoiman vyöhyke ja muut strategisen kehittämisen kohdealueet. Kartalla 2 esitetään keskuspuistoverkosto ja sitä täydentävät reitit, ekologinen verkosto, luonnonsuojelu sekä kehitettävät virkistyspalvelut. Kartalla 3 esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet. Kartalla 4 esitetään kestävän vesitalouden, ympäristöterveyden ja yhdyskuntateknisen huollon varaukset. Kokonaissuunnitelman tarvealueet ovat uusi merkintä, jonka tavoitteena sovittaa muuttuvilla maankäyttöalueilla kaupungin ja yksityisen kehittäjän tavoitteet osana laajemman alueen muutoksia. Lahdesjärven eteläosan muutos teollisuusalueeksi on otettu huomioon yleiskaavassa. Koko kaava-alueelle osoitetaan uusi yleismääräys asemakaavoitettujen puistojen ja virkistysalueiden määrän turvaamisesta. Ekologisen verkoston ja virkistysalueverkoston tarkistuksia on tehty eri puolilla kaupunkia. Kansallinen kaupunkipuisto on yleiskaavassa nyt hakuvaiheessa informatiivisena merkintänä. Kantakaupungin hiljaiset virkistysalueet ovat uusi merkintä. Leirintäaluevarauksia on lisätty. Rakennettujen kulttuuriympäristöjen luokittelua on muutettu yleiskaavassa maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi sekä lisätty uusia kohteita. Uutta rakentamista koskeva lentomelualueen desibeliraja ja laskeutumisvyöhyke on lisätty uutena yleiskaavaan. Kaksi etäyleisötilaisuutta 27.1. Kantakaupungin vaiheyleiskaavan asukastilaisuudet pidetään poikkeustilanteesta johtuen etätilaisuutena. Kaksi saman sisältöistä tilaisuutta järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 12-14 ja klo 18-20. Kaavaehdotuksen esittelyvideo ja lisätietoa tilaisuuden järjestelyistä löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Poikkeustilanteesta johtuen suositellaan suunnitelmiin tutustumista ensisijaisesti internetissä. Kaavaehdotus oheismateriaaleineen asetetaan nähtäville muistutusten ja lausuntojen saamista varten. Ehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditaan vastineet, joiden pohjalta Kantakaupungin vaiheyleiskaava – Valtuustokausi 2017-2021 valmistellaan hyväksyttäväksi keväällä 2021. Yleisesti nähtävillä oleva Kantakaupungin vaiheyleiskaava 14.1.-15.2.2021 Linkki kuulutukseen Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017 – 2021 Kaavahankkeen sivu Osallistuminen Lisätietoja yleisötilaisuuksista   Lisätietoja Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio puhelin 040 801 6917   Projektiarkkitehti Anna-Lotta Kauppila puhelin 040 800 7212  

Teksti: Anna-Leea Hyry Lue tiedote Tampere.fi:ssä

Viestin välitti

Aija

Aija Karttunen

Aluekoordinaattori

Eteläinen ja kaakkoinen alue

040-801 6910

aija.karttunen@tampere.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut

PL 487

33101 Tampere

www.tampere.fi/alueellisetpalvelut

www.tampere.fi/hervantatrio

www.tampere.fi/alueellinenosallistuminen

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Yleiskaavaehdotus

Asukasilta

Hei tamperelaiset asukkaat ja toimijat!

Hyvää vauhdissa olevaa uutta vuotta 2021 kaikille!

Poikkeukselliset olot jatkuvat ja rajoittavat monia toimintoja, mutta siitä huolimatta osallistumismahdollisuuksiakin on tarjolla.

Valtuuston puheenjohtajan ja pormestarin kauden viimeinen asukasilta järjestetään sähköisesti 28.1.2021

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen ja pormestari Lauri Lyly kutsuvat kaupunkilaisia mukaan valtuustokauden 2017–2021 viimeiseen asukasiltaan netissä torstaina 28. tammikuuta 2021. Tilaisuus on avoin kaikille.

Lisäksi paikalla keskustelemassa ja lähetettyihin kysymyksiin vastaamassa ovat myös apulaispormestarit Aleksi Jäntti, Jaakko Stenhäll ja Johanna Loukaskorpi.

Keskustelu alkaa kello 18.00 kaupungin kotisivuilta aukeavassa verkkolähetyksessä.

Tilaisuutta voi seurata Tampereen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/videolahetykset/suoralahetys.html

Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää lähetyksen aikana sivulle avautuvan kommenttikentän kautta tai etukäteen sähköisellä lomakkeella:

https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/16292/lomake.html

Tästä linkistä pääset tiedotteeseen kaupungin verkkosivulla, jossa myös linkit kysymyslomakkeeseen ja suoran lähetyksen sivulle sekä mahdollisuus jakaa eteenpäin mm. sosiaalisessa mediassa:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/22012021_8.html

Viestin välitti

Aija

Aija Karttunen

Aluekoordinaattori

Eteläinen ja kaakkoinen alue

040-801 6910

aija.karttunen@tampere.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut

PL 487

33101 Tampere

www.tampere.fi/alueellisetpalvelut

www.tampere.fi/hervantatrio

www.tampere.fi/alueellinenosallistuminen

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Asukasilta

ROTTASOTA ALKAA

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa ROTTASOTA ALKAA

ROTTASOTA

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa ROTTASOTA

Rottaongelma

Ryydynpohjan Omakotiyhdistys ry

TIEDOTE Ryydynpohjan ja lähialueiden asukkaille

Rottien esiintyminen alueellamme on huolestuttavasti lisääntynyt.

Ohessa linkit Tampereen kaupungin ohjeeseen kiinteistön haltijan velvollisuudesta haittaeläinten hävittämisestä, sekä Tukesin sivuille.

Ryydynpohjan Omakotiyhdistys ry on päättänyt syyskokouksessaan jakaa tiedotteen alueen asukkaille

Toivottavasti jokainen huomioi kaupungin ohjeen ja huolehtii osaltaan, ettei rotille ja muille haittaeläimille ole syötävää eikä pesäpakkoja omassa ympäristössä.

Linkki Tampereen kaupunki: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/koti-ja-lahiymparisto/asuminenjaterveys/tuholaiset/ohjeita-rottien-torjuntaan.html

Linkki Tukes: https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje#elainten-lopetus

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Rottaongelma

Asukasilta verkossa keskiviikkona 7.10.2020 18.00 – 19.00

Hei tamperelaiset asukkaat ja toimijat!

Asukasilta verkossa keskiviikkona 7.10.2020 18.00 – 19.00

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, pormestari Lauri Lyly ja apulaispormestarit Jaakko Stenhäll, Aleksi Jäntti ja Johanna Loukaskorpi kutsuvat kaupunkilaisia keskustelemaan.

Keskustelua käydään keskiviikkona 7.lokakuuta klo 18.00 alkavan nettilähetyksen yhteydessä kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi

Kysymyksiä voi lähettää verkossa illan aikana suoran lähetyksen yhteydessä olevalla kommenttikentällä tai osallistumalla Twitterissä aihetunnisteella #AsukasiltaTRE .

Kysymyksiä voi lähettää myös ennakkoon verkossa:

https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/16292/lomake.html

Linkki tapahtumakalenteriin, josta tapahtumaa voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tapahtumat/80lJkD9HP.html.stx

Tervetuloa osallistumaan!

Terveisin

Aija

Aija Karttunen

Aluekoordinaattori

Eteläinen ja kaakkoinen alue

040-801 6910

aija.karttunen@tampere.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut

PL 487

33101 Tampere

www.tampere.fi/alueellisetpalvelut

www.tampere.fi/hervantatrio

www.tampere.fi/alueellinenosallistuminen

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Asukasilta verkossa keskiviikkona 7.10.2020 18.00 – 19.00

Läntisen raitiotieosuuden suunnitelmista voi antaa palautetta 28.8.20 saakka

Raitiotien Tampereen keskustasta länteen suuntautuvan osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi valmisteluaineistosta voi antaa palautetta 28.8. klo 12 saakka. Lausunnot pyydetään keskeisiltä viranomaistahoilta ja sidosryhmiltä. Myös kuntalaiset ja muut tahot voivat antaa palautetta aineistosta sähköisellä lomakkeella. Linkit aineistoihin ja lomakkeelle löytyvät viestin lopusta.

Raitiotien osan 1 suunnittelusta ja rakentamisesta vastannut Raitiotieallianssi on tehnyt osan 2 toteutussuunnitelman. Raitiotien osan 2 toteutukseen liittyy mahdollisuus rakentaa Enqvistinkadun osuus Lielahdessa. Raitiotien vaikutusten arviointia on päivitetty osan 2 kannalta. Vaikutusarvioinnin mukaan läntinen raitiotieosuus parantaisi koko Pispalan kannaksen liikenteellistä toimivuutta. Myös rakentamisen aikaisia haittoja ja niiden lieventämistä käsitellään vaikutusten arvioinnissa.

Suunnitelmiin voi tutustua Tampereen kaupungin verkkosivuilla
www.tampere.fi/raitiotie/suunnitelmat

Linkki palautelomakkeeseen (löytyy myös verkkosivuilta)

terveisin,

Henna Puisto

projektisuunnittelija, yritysten yhteyshenkilö

p. 040 513 9397

henna.puisto@tampere.fi

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Raitiotien kehitysohjelma

Itsenäisyydenkatu 2

33100 Tampere

www.tampere.fi/raitiotie

www.tampereenratikka.fi

www.raitiotieallianssi.fi

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Läntisen raitiotieosuuden suunnitelmista voi antaa palautetta 28.8.20 saakka

Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan päättänyt että seuraava hallituksen kokouksen ajankohta ilmoitetaan nettisivuilla. Tämä siitä syystä että jäsenet voivat kertoa ennen kokousta hallitukselle käsittelyyn haluamiansa asioita. Paras tapa lähestyä hallitusta on sähköposti.

Kokouksen päivämäärän löydät ”Hallitus” välilehdeltä.

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen kesäretki 2020

Vallitsevasta koronatilanteesta ja valtiovallan päätöksestä johtuen on Sappeen kesäteatteri ilmoittanut että Eino Grön musikaali siirtyy esitettäväksi vuonna 2021.
Yhdistys peruu tästä syystä teatterimatkamme Sappeeseen.

Kategoriat: Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdistyksen kesäretki 2020